ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. พบ HRDK สาธารณรัฐเกาหลี ตอกย้ำความร่วมมือ พร้อมดันแรงงานไทย ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างมีคุณภาพ

22.02.2566
149 View
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และนางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Human Resources Service Development Korea (HRDK) สังกัดกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Prof. Dr. Uh Soo-bong, President เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กับ Human Resources Service Development Korea ในการพัฒนากำลังแรงงานร่วมกันในอนาคต
นายนคร กล่าวว่า HRDK ถือเป็น partner ที่สำคัญของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาตลอด โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งการพัฒนามาตรฐานอาชีพ ระบบการประเมิน ไปจนถึงการส่งเสริม และให้โอกาสแรงงานไทย ที่จะไปทำงานที่เกาหลีใต้ และแรงงานไทยที่กลับมา เป็นแรงงานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ตามกรอบในการลงนามความร่วมมือ การร่วมกันยอมรับทักษะ และความสามารถ ผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงาน ได้มีการร่วมกันทำจัดทำมาตรฐานอาชีพนักเขียนบทโทรทัศน์และภาพยนตร์ จากการที่เกาหลีถือเป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม creative content ที่ดีแห่งหนึ่งของโลก การนำมาตรฐานอาชีพ สาขานักเขียนบท มาปรับเป็นมาตรฐานอาชีพของไทย โดยมีวิทยากรจาก HRDK และ Korea Creative Content Agency (KOCCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรใน อุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดัน Soft Power ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมบันเทิงเท่านั้น ปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังทำงานร่วมกับ HRDK ในการผลักดันให้ช่างก่อสร้างไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองประสบการณ์จาก HRDK เมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ก็จะขอรับคุณวุฒิวิชาชีพและสามารถประกอบอาชีพต่อเนื่องในประเทศได้
นางสาวนฤมล กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะ HRDK เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีโครงการมากมายภายใต้ความร่วมมือ ในการช่วยพัฒนาแรงงานไทยในเกาหลี อย่างไรก็ตามอยากให้ HRDK สนับสนุนให้คุณวุฒิวิชาชีพเป็นเกณฑ์หนึ่งในการคัดเลือกแรงงานไทยให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้
Prof. Dr. Uh Soo-bong กล่าวว่า สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กว่า 530 สาขาอาชีพ ทั้งนี้ รู้สึกยินดีที่จะมีการร่วมกันจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับแรงงานไทย โดย HRDK จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อให้งานสัมมนาประสบความสำเร็จ ตอบโจทย์การพัฒนากำลังแรงงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังพร้อมสนับสนุนแรงงานไทย ที่มีการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพที่เทียบได้ในระดับสากล ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ