ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าพบ สคช. เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพสำหรับสถานประกอบการ อาชีพนักพัฒนาผลิตภาพ

30.08.2565
2,166 View
ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน ผู้อำนวยการสายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เข้าพบนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพสำหรับสถานประกอบการ อาชีพนักพัฒนาผลิตภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มคนในอาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร ให้สามารถมีความก้าวหน้าในการทำงาน
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า อาชีพนักพัฒนาผลิตภาพ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สถานประกอบการมีกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และยังช่วยลดต้นทุนจากการผลิต ดังนั้นการพัฒนากำลังคนในกลุ่มอาชีพนี้ จึงมีความสำคัญ สคช. มีแนวทางการพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะในสถานประกอบการ เพื่อผลักดันให้บุคลากรในสถานประกอบการต่างๆ ได้รับการรับรองประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และความสามารถในอาชีพ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้ ส.ส.ท. มีหลักสูตรการพัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว สามารถใช้แนวทางดังกล่าว เดินหน้าไปยังขั้นตอนการรับรองหลักสูตร จากสถาบันฯ และเข้าสู่กลไกการประเมิน และรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ