ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น รองผู้อํานวยการสถาบันฯ

02.12.2565
395 View
ประกาศจากสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD)
เรื่อง ' ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
รองผู้อํานวยการสถาบันฯ '
โดยขยายระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ธันวาคม 2565
มีรายละเอียด และขั้นตอนในการสมัคร ดังนี้ https://drive.google.com/.../1Tf...
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ