ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. & สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระชับมิตร ดันมาตรฐานอาชีพผู้ประนอมข้อพิพาท - อนุญาโตตุลาการ พร้อมประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไปประนอมข้อพิพาทได้ทั่วทุกมุมโลก

11.02.2565
2,254 View
สคช. & สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระชับมิตร ดันมาตรฐานอาชีพผู้ประนอมข้อพิพาท - อนุญาโตตุลาการ พร้อมประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไปประนอมข้อพิพาทได้ทั่วทุกมุมโลก
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้จรดปากกาลงนาม ท่ามกลางผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
นายนคร กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้หลายภาคส่วน ต้องพบกับปัญหาความขัดแย้งในหลากหลายแง่มุมมากขึ้น ทำให้ความต้องการผู้ที่จะมาทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทด้วยความเป็นกลางและอิสระมีมากขึ้นเช่นกัน ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้นำศักยภาพ มาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาผู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด มีมาตรฐาน ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้
นายสุรพล ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มีหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพผู้ประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ โดยจะมีการร่วมมือทางวิชาการ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักสูตรฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทฯ ส่งเสริมให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ รวมถึงผลักดัน ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าสู่กระบวนการประเมินฯ เพื่อนำไปสู่การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ว่ามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพตัวจริง
ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กล่าวว่า นับเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการร่วมมือกันระหว่าง สคช. และสถาบันอนุญาโตตุลาการ ที่จะร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพ นักประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากทั้ง 2 อาชีพนี้ ไม่ใช่ใครก็สามารถทำได้ แต่เป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์การดำเนินงานเฉพาะบุคคล การจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพและนำไปสู่การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าให้กับบุคคล โดยเฉพาะสามารถทำงานได้ทั่วโลก ผู้ที่ได้การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะยิ่งเป็นการการันตีความรู้ความสามารถในการระงับข้อพิพาททุกประเภทได้ทุกมุมโลกเช่นกัน และยังจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับบุคคลและเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ