ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. ร่วมเปิดงาน Bio Asia Pacific 2023 หนุนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์-การแพทย์-สุขภาพของไทย เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

06.09.2566
7,692 View
สคช. ร่วมเปิดงาน Bio Asia Pacific 2023 หนุนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์-การแพทย์-สุขภาพของไทย เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงาน Bio Asia Pacific 2023 ภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration : Bring it to Life จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก (VNU ASIA PACIFIC) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้าง Life Sciences Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ Life Sciences Outlook ท่ามกลางผู้ประกอบการ นักวิจัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ เข้าร่วม
สำหรับการจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 เป็นการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ โดยทีเซลส์ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง นักวิจัย กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่ม Startup กลุ่ม SMEs และกลุ่มนักลงทุน เพื่อผลักดันให้ชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงในมิติทางสังคม ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่สามารถรองรับประชาชนได้ทุกช่วงวัย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ