ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

14.12.2564
4,417 View

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ 

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและค่านิยมตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูและปลูกฝังให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ในงานยังได้มีการมอบโล่รางวัลให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา, คณะกรรมการ กสทช., ผู้แทนกองทัพไทย, กรมบังคับคดี, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 40 แห่งด้วยกัน 

#สคช #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #มืออาชีพ #tpqi
สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่ www.tpqi.go.th
#โทรศัพท์ : 063-373-3926
#Facebook : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
#YouTube : TPQI
#LINE : @TPQI
#IG : TPQI_IG
#TikTok : TPQI
#twitter : @tpqi_online

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ