ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเวที Micro-Credentials Education Summit 2023 in conjunction with the Malaysia National Championship 2023 Grand Finale ประเทศมาเลเซีย

02.06.2566
3,526 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเวที Micro-Credentials Education Summit 2023 in conjunction with the Malaysia National Championship 2023 Grand Finale ประเทศมาเลเซีย
นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ "Navigating Micro-Credential Implementation in APAC: Best Practices for Governance." ในการประชุม Micro-Credentials Education Summit 2023 in conjunction with the Malaysia National Championship 2023 Grand Finale. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี YB Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซีย เป็นประธานเปิดงาน
สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ Micro-Credential โดยรักษาผู้อำนวยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้นำเสนอภาพการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ในการพัฒนาและยกระดับกำลังคน ด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือสมรรถนะ ที่สามารถนำมาสั่งสมได้ในระบบ Competency Credit Bank ที่สามารถส่งเสริมให้คนทำงานเกิดการพัฒนาในอาชีพ เก็บแต้มการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มศักยภาพของกำลังคนอย่างเป็นระบบ
การประชุมนี้มีผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานสากลที่ดำเนินการในภาคการศึกษา
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ