ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ การันตีนักปรับแต่งภาพ ช่วยสร้างคุณค่าให้ภาพถ่ายได้อย่างมืออาชีพ

20.03.2565
4,957 View

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพปรับแต่งภาพ ระดับ 2 และระดับ 3 จากสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ หนึ่งในองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรหรือองค์กร ที่อยู่ในวงการถ่ายภาพ ได้มีโอกาสหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจด้านการถ่ายภาพ พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

นางสาววรชนาธิป ได้กล่าวยินดีและชื่นชม ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ว่า เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมในการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง สามารถปรับแต่งภาพถ่ายให้มีคุณค่าได้อย่างมีมาตรฐาน และมีความพร้อมที่ต้องการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบกับบุคลากรในทุกอาชีพต้องมีการปรับตัว ซึ่งการรับรองฯ ก็จะสามารถช่วยยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่า จะได้รับการบริการด้วยมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอน นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ  เป็นมืออาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังมีแต้มต่อ โดยสามารถนำประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ไปขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน อย่างธนาคารออมสิน แทนการใช้ statement ในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ กับธนาคารออมสินได้ ไม่ว่าจะเพื่อเป็นทุนไปขยายร้าน หรือเติมทุนซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานเพิ่มเติมในอาชีพ สร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ