ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. ลุยต่อ ดัน อสม. กำแพงเพชร เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ สร้างพลังบวกให้ชุมชนได้มีผู้สูงอายุที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกาย-ใจ

22.09.2565
3,762 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดยนายพิริยพงษ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้ยกทีม สคช. ลงพื้นที่ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เดินหน้าจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างโอกาสทางรายได้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีการให้บริการ และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมืออาชีพ พร้อมผลักดันกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. แกนนำด้านสุขภาพ นักบริบาล และจิตอาสาในชุมชน ได้มีโอกาสเข้าสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในรูปแบบเทียบโอนประสบการณ์ หรือ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge) เพื่อรับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี ดร.ประภัสร์ อ่อนฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายชัยชาญ ก้อนจินดา ผอ.รพ.สต.วังน้ำพุ นางสาววัชรา อินทปัตย์ ผอ.รพ.สต.โค้งไผ่ และอาสาสมัคร และจิตอาสาในชุมชน เข้าร่วมกว่า 120 คน
นายพิริยพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ สคช. จะส่งเสริมให้กลุ่ม อสม. ได้มีโอกาสยกระดับขีดความสามารถของตัวเอง เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ให้บริการได้อย่างมืออาชีพ และด้วยบุคลากรเหล่านี้ เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน และทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วย ของแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่แล้ว ก็จะช่วยถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุให้กับลูกหลานได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลทั้งทางร่างกาย และสร้างพลังบวกด้วยการดูแลทางจิตใจควบคู่ไปด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ