ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. ยกระดับผู้ดูแลเด็ก สู่ความเป็นมืออาชีพ มอบประกาศนียบัตรฯ การันตี สามารถเลี้ยงเด็กได้อย่างมีมาตรฐาน

29.05.2565
1,815 View

สคช. ยกระดับผู้ดูแลเด็ก สู่ความเป็นมืออาชีพ มอบประกาศนียบัตรฯ การันตี สามารถเลี้ยงเด็กได้อย่างมีมาตรฐาน

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 ให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ เป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ โดยมีนางสาวรสรี ซันจวน ผู้บริหารจากบริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้การต้อนรับ

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า เด็กที่ได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อจิตใจ ที่จะทำให้เด็กเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพอีกด้วย ทั้งนี้การมีผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้และทักษะ พร้อมได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะสามารถเป็นเครื่องการันตี สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ที่ต้องส่งบุตรหลานที่เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจ ไปอยู่ในความดูแลของคนอื่น

นางณิชกานต์ ผลจันทร์ หนึ่งในผู้ผ่านการประเมินฯ เล่าว่า เธออยู่ในอาชีพพี่เลี้ยงเด็ก ให้สถานรับเลี้ยงเด็กมากว่า 10 ปี จนกระทั่งเกิดโควิด จึงต้องว่างงาน ทำให้ตัดสินใจเข้าสู่การประเมินฯ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง และเป็นทางเลือกให้กับนายจ้างที่กำลังมองหาพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ 

นางสาวอรทัย หงจันทา บอกว่ามีจุดเริ่มต้นจากความรักและชอบเด็ก และทุกครั้งที่เห็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ก็รู้สึกสะเทือนใจ จึงอยากเป็นตัวแทนของพ่อแม่ โดยการดูแลเด็กๆ ด้วยใจ และถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีไปใช้ในวิชาชีพอย่างเต็มที่

สำหรับอาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1 จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การดูแลด้านโภชนาการเด็ก กิจวัตรประจำวัน ความปลอดภัยด้านร่างกาย ส่งเสริมจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจและออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อพัฒนาเด็กๆ ให้เติบโต อย่างมีคุณภาพต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ