ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช - ดีแทค เตรียมความพร้อมให้เยาวชนที่ก้าวพลาด ด้วยทักษะดิจิทัล สร้างโอกาสกลับเข้าสู่โลกของอาชีพอย่างมีคุณภาพ

24.11.2565
9,346 View
สคช - ดีแทค เตรียมความพร้อมให้เยาวชนที่ก้าวพลาด ด้วยทักษะดิจิทัล สร้างโอกาสกลับเข้าสู่โลกของอาชีพอย่างมีคุณภาพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “เริ่มต้น (อีกครั้ง) บนเส้นทางชีวิตดิจิทัล” ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการประกอบอาชีพ พร้อมกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยมีนายสตีเฟ่น เจมส์ แฮลวิก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เข้าร่วมในงาน
ในการนี้ นางสาววรชนาธิป ได้มอบหนังสือผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรการฝึกอบรม ให้กับ นายสตีเฟ่น เจมส์ แฮลวิก หลังได้เทียบเคียงกับสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ E-commerce Literacy ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับทีม ดีแทค เน็ตทำกิน เพื่อจะเป็นส่วนสำคัญให้เยาวชนที่ได้รับการอบรมใช้เทียบสมรรถนะการเรียนรู้ตามมาตรฐานอาชีพ
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า หลักสูตรของ ดีแทค เน็ตทำกิน นั้น ถือเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้รับประโยชน์ตั้งแต่พื้นฐานการตลาดยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มสำหรับการทำตลาดออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น และการสร้างคอนเทนต์เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ได้มีการนำไปพัฒนาบุคคลากรให้กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่อำเภอเบตง และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยที่ จังหวัดยะลา รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี มาแล้ว ทั้งนี้ เชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากภาคีในวันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มเยาวชนที่เคยก้าวพลาด ได้ตั้งหลักใหม่ พร้อมช่วยจุดประกายความหวัง สร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัล และสื่อออนไลน์จากมืออาชีพ ได้ศึกษาต่อยอด ประกอบอาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับร่วมมือของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และดีแทค จะร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบนดิจิทัลและพัฒนาศักยภาพการขายสินค้าออนไลน์ให้เยาวชน โดยการสร้างทักษะผ่านแพลตฟอร์ม e-Learning ให้เข้าใจและส่งเสริมทัศนคติให้เปิดรับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และมีศักยภาพในการเปิดร้านค้าออนไลน์ การทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ เพื่อต่อยอดสู่ผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ดีแทค เน็ตทำกิน ยังมีโอกาสเข้ารับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ