ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. ชู อสม.สระบุรี เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพต้นแบบ ตอกย้ำความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขท้องถิ่น สู่การเป็นสังคมสูงวัยคุณภาพ

22.11.2566
7,269 View
สคช. ชู อสม.สระบุรี เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพต้นแบบ ตอกย้ำความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขท้องถิ่น สู่การเป็นสังคมสูงวัยคุณภาพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ประจำเทศบาลเมืองสระบุรี และเทศบาลตำบลหน้าพระลาน รวมกว่า 280 คน ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 จากโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลาตามมาตรฐานอาชีพ โดยมี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลหน้าพระลาน และดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ให้การต้อนรับ
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีจำนวนทารกเกิดใหม่น้อยลง สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ามาแทนที่ จากข้อมูลมีการคาดการณ์ว่านับตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคนต่อปี ซึ่งคาดว่าในอีกไม่เกิน 15 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (super aged society) เมื่อสัดส่วนของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีสูงถึง 28% ของประชากรทั้งหมดทั่วประเทศ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ทั้งนี้กลุ่ม อสม. ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จะมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับความสำเร็จในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ อสม. ที่จะมีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่เทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษา สามารถใช้รับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมืออาชีพ
นางสมฤดี กล่าวว่า เทศบาลตำบลหน้าพระลาน มีกลุ่ม อสม. ที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก ซึ่งหลายคนระดับการศึกษาอาจไม่สูงนัก การที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามาให้การรับรองประสบการณ์การทำงานให้เหล่า อสม. จึงจะช่วยยกระดับศักยภาพให้กับกลุ่ม อสม. และจะเป็นใบเบิกทางในการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับในการทำหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ นอกจากจะทำให้สุขภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการยกระดับศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ นักบริบาล และจิตอาสา ให้ได้รับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วย
เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ที่ยอมรับว่า กลุ่ม อสม. ที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่เพียงจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามหลักการ ช่วยลดการบาดเจ็บระหว่างการดูแลได้ และยังเป็นความรู้ติดตัว ที่สามารถถ่ายทอดส่งต่อลูกหลานในชุมชน ให้มีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้สังคมผู้สูงอายุในพื้นที่จะได้รับการดูแลทั้งกายและใจ เป็นสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ
สำหรับจังหวัดสระบุรี นับเป็นพื้นที่ต้นแบบในการยกระดับความรู้ ความสามารถเพิ่มศักยภาพ และได้การรับรองประสบการณ์ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้เตรียมขยายผลไปยังอสม. ในจังหวัดอื่นๆ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ให้มีโอกาสได้รับการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ