ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. นำทีมคุยสถานประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ผลักดันให้ยกระดับบุคลากรเป็นมืออาชีพ

05.04.2567
663 View

สคช. นำทีมคุยสถานประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ผลักดันให้ยกระดับบุคลากรเป็นมืออาชีพ

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบัน พบหารือนายพิษณุ อุชุวัฒน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปานะโอสถ จำกัด  ผู้นำด้านการผลิตยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสารสกัดที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน ระบบ ISO 9001:2015 / GSPs HACCP และ HALAL
 
ตั้งเป้าการพัฒนาและยกระดับบุคลากร ในสายการผลิต ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบัน ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งมีหลากหลายอาชีพ อาทิ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางเคมี , อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางจุลชีววิทยา , อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น

นอกจากนี้  สถาบันยังเตรียมทำความร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการพัฒนากำลังคนอีกหลากหลายอาชีพ อาทิ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานหัตถกรรมพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ EEC มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ