ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

30.06.2565
7,083 View
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 
พลเอกประยุทธ์ กล่าวระหว่างเปิดงานย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนาให้กำลังแรงงานในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 37 ล้านคน ให้เป็นแรงงานฝีมือ เป็นแรงงานทักษะสูง ยกระดับความรู้ ทักษะฝีมือ และทักษะความปลอดภัยในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการป้องกันอันตรายในทุกกิจกรรม ทุกสถานที่ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการลงทุน และการจัดสรรกำลังแรงงานให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และการลงทุน
 
สำหรับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน โดยในงานจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ