ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

บริษัท เจมัม (ไทยแลนด์) จำกัด มีความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาซน) หรือ สคช. เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารของบุคคล ช่างเทคนิคในสายการผลิต มีการจัดฝึกอบรมสัมนาหลักสูตร Master of Industial Manufacturing ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก Production Meister ของ JMAM ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jamamthailand.co.th หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-8215009 หรือ 065-5079567

16.02.2566
168 View

บริษัท เจมัม (ไทยแลนด์) จำกัด มีความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาซน) หรือ สคช. เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารของบุคคล ช่างเทคนิคในสายการผลิต มีการจัดฝึกอบรมสัมนาหลักสูตร Master of Industial
Manufacturing ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก Production Meister ของ JMAM ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jamamthailand.co.th  หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-8215009 หรือ 065-5079567 

เอกสารแนบ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ