ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดเวทีสัมมนาผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่

08.04.2565
5,975 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชั้นนำ จัดเวทีสัมมนาผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากต่างประเทศ ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดทำมาตรฐานอาชีพได้ ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศมาเลเซีย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ โดยนำร่อง 4 อาชีพ คือ ช่างประกอบแบตเตอรี่ ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีชาร์จ และช่างโปรแกรมเมอร์ยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ รองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ ที่เปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ EV (Electric Vehicle) โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งจากผู้ประกอบการ บุคลากรผู้ประกอบอาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ