ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2023 โชว์แพลตฟอร์มเพื่อการมีงานทำ

08.06.2566
2,586 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2023 โชว์แพลตฟอร์มเพื่อการมีงานทำ
นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบนางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันร่วมในงาน Job Expo Thailand 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค Hall EH 100-102 บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมการจัดหางาน ซึ่งมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต้อนรับ
นายสุรชัย ระบุว่า งาน งาน JOB EXPO THAILAND 2023 เป็นการจัดขึ้นเพื่อบริหารกำลังแรงงาน นำไปสู่การพัฒนา และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งได้มีการสำรวจความต้องการตำแหน่งงานทั่วประเทศทั้งหมด 500,000 อัตราจากบริษัทที่ร่วมออกบูธกิจกรรมเกือบ 400 แห่ง คาดการณ์ว่าจะมีผู้บรรจุได้งานทำไม่น้อยกว่า 40,000 อัตราจากการจัดงานครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาจบใหม่ คนว่างงาน ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป ได้รับโอกาสในการมีอาชีพและสร้างรายได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สำหรับกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ภายใต้ธีมงาน “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ร่วมแสดงนิทรรศการบริการแพลตฟอร์ม EWE และเปิดให้ลงทะเบียน E-Portfolio เพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน บริเวณประตูทางเข้า EH101 โซนส่งเสริมการมีงานทำ และเตรียมเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Job Expo ใน 4 ภูมิภาคด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ