ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ Colors of Buriram และการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19.03.2567
603 View
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ Colors of Buriram และการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 นิทรรศการ ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บ้านนาโพธิ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (กลุ่มผ้าตุ้มทอง) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ ประชาชน และคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เฝ้ารับเสด็จ
จากนั้น ทรงเสด็จไปประทับ ณ ห้องทรงงาน พระราชทานพระวโรกาสให้กลุ่มผู้เฝ้ารับเสด็จขอพระราชทานคำแนะนำผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนที่มีคุณค่าเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและเกิดการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อทรงงานเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ท่านได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชุด "สี่เผ่าไทยบุรีรัมย์ น้อมจงรัก" เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอารยธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวบุรีรัมย์ ผสมผสานผ่านนาฏยลีลาการกระบวนการการทำผ้าไหม แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ในการนี้สำหรับ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความรู้และคำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับบุคคลในพื้นที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับเตรียมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้ บุคลากรในกลุ่มอาชีพศิลปะหัตถกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ