ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

วังขนายหารือถึงแนวทางการร่วมกันผลักดัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของพนักงาน ที่ได้รับการพัฒนาจากกลุ่มบริษัทวังขนาย

21.03.2565
4,020 View
นางสาวธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป กลุ่มวังขนาย พร้อมด้วย นายวีระชัย ขำสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทีเอ็น เข้าพบ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือถึงแนวทางการร่วมกันผลักดัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของพนักงาน ที่ได้รับการพัฒนาจากกลุ่มบริษัทวังขนาย ให้ได้การรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับพนักงานและนำไปสู่การเพิ่มค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน โดยมีพนักงานจำนวนกว่า 1,300 คน ที่พร้อมเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า กลุ่มวังขนาย ถือเป็นหนึ่งในสถานประกอบการชั้นนำ ที่มีการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้เป็นต้นแบบของสถานประกอบการ ที่มีการส่งเสริมให้พนักงาน ได้เห็นความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยการนำมาตรฐานอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำขึ้น ไปปรับใช้ให้เกิดผลจริงๆ กับคนในองค์กร พร้อมยกระดับ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น ทั้งการเพิ่มค่าตอบแทน และตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเห็นเส้นทางความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ