ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา พบ สคช. เตรียมผลักดันกำลังคน ให้ได้รับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

04.03.2565
4,198 View

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา พบ สคช. เตรียมผลักดันกำลังคน ให้ได้รับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

นายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ กรรมการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้อำนวยฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เข้าพบ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู และนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อหารือแนวทางการนำมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาบุคลากร ให้เข้าสู่การประเมินและได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการดิจิทัลไทย ได้มีการหารือแนวทางการทำงานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยได้ให้ความสนใจเข้าสู่การเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลอีกด้วย

นางสาวจุลลดา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลว่า สคช. ได้มีการดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล จัดทำมาตรฐานอาชีพ ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ อาทิ Hardware, digital security, Telecommunication, Animation และ Game เป็นต้น เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบันได้จริง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ