ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. ลงพื้นที่หัวหิน มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การรับรองผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ

28.11.2565
531 View
สคช. ลงพื้นที่หัวหิน มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การรับรองผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านการประเมินในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 ประกอบไปด้วย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านจากท้องถิ่นต่างๆ เช่น เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองท่ายาง จ.เพชรบุรี เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี รวมถึงผู้ที่ผ่านการอบรมของ สคช. จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดงาน ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ อนุกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และดร. พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ให้การต้อนรับ
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเวลานี้มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่กว่า 4 แสนคน ขณะที่ผู้สูงอายุ 21.9 ล้านครัวเรือน กว่าร้อยละ 12 อาศัยอยู่อย่างลำพัง เนื่องจากลูกหลานต้องไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว แต่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในยามที่ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี ส่งผลให้อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งการที่คนในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ได้รับการการันตีจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ อย่าง สคช. ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกหลาน ว่าจะสามารถดูแลร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่า คนในกลุ่มอาชีพนี้ จะทำหน้าที่โอบอุ้ม แบ่งเบาและดูแลผู้สูงอายุแทนบุตรหลานได้อย่างมืออาชีพ
ขณะที่เทรนด์การท่องเที่ยวก็จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับ อ.หัวหิน เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นจำนวนมาก การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มบริการสุขภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถวัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุได้ ดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย ดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเอง โดยให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้ครบถ้วน ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกายได้อย่างปลอดภัย พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุไว้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยและมีมาตรฐาน ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ รวมไปถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ