ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. พบผู้นำชุมชนตำบลเสมา โคราช ยกเป็นชุมชนต้นแบบ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น เตรียมผลักดันอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษกิจฐานราก

15.02.2565
1,756 View
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน และนายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว ณ วัดธรรมจักรเสมาราม หรือวัดพระนอน อายุกว่า 1,300 ปี บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและผลักดัน นักเล่าเรื่องท้องถิ่นมืออาชีพ ในพื้นที่เสมา ให้เกิดการพัฒนา เสริมแรงการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีมาตรฐาน
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ทั้งในเรื่องของอาชีพและรายได้ โดยนักเล่าเรื่องท้องถิ่น จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว ของวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน ส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนได้ โดยการรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยยกระดับบุคลากรในชุมชน ให้มีการเล่าเรื่องที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สร้างการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ซึ่งไม่เพียงจะช่วยยกระดับมาตรฐานกำลังคนในอาชีพนักเล่าเรื่องเท่านั้น แต่สถาบันฯ ยังมีการรับรองความสามารถของคนในอาชีพอื่นๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบอาหาร Street Food ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเสริมสวย หรือแม้แต่เกษตรกร ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ 2 ที่ 3 ให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
นางเพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว องค์กรรับรองฯ กล่าวว่าตำบลเสมา ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นที่พร้อมใจกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก โดยเริ่มจากผู้นำชุมชนเอง ที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว โดยทางสมาคมฯ ได้มีการส่งเสริม ให้มีการอบรมพร้อมเข้าสู่การประเมิน เพื่อให้เป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นมืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน
นายสำเริง ทำสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านโป่ง และเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านการประเมินรับประกาศนีบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองฯ อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 4 ยอมรับว่า ไม่เคยสนใจการเข้าอบรมและเข้าประเมิน เพื่อเป็นอาชีพนักเล่าเรื่องฯ มาก่อน แต่พอรู้ถึงที่มาที่ไป และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ก็ทำให้เกิดความสนใจและต้องการเข้าร่วมประเมินเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เริ่มต้นจากตัวเองเท่านั้น ยังมีการสนับสนุนให้ลูกบ้านคนอื่นๆ มาร่วมเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นอีกด้วย
นางสาวจาฏุพัจน์ เพียซ้าย กำนันตำบลเสมา กล่าวว่า จุดเริ่มต้น ของความพร้อมใจกันครั้งนี้เกิดจากความต้องการพัฒนาคนในชุมชน ให้มีรายได้ จากการท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอายุยาวนานมากกว่า 1,300 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีคนที่จะมาช่วยถ่ายทอดเรื่องราว แต่ตอนนี้มีนักเล่าเรื่องฯ ที่มีความตั้งใจส่งต่อเรื่องราว ซึ่งไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ตั้งใจให้สืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้
การลงพื้นที่ตำบลเสมา เป็นการประสานจากสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาฯ ขอให้มีตัวแทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพลงพื้นที่ เพื่อพบปะหารือกับผู้นำชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีมาตรฐาน หลังมีการจัดกิจกรรม "ตามรอยบาทพระราชาสร้างคุณค่าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย" เมื่อวันที่ 2-8 ธันวาคม 2564 โดยนางสาววรชนาธิป จันทนู เป็นผู้เสวนาถ่ายทอดความรู้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นอย่างมาก
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ