ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

"สคช. ชวนโรงแรมทำอาหารเช้ารูปแบบใหม่ ใส่ใจสุขภาพ"

17.12.2564
2,452 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดอบรมออนไลน์ ในหลักสูตร “Well Cuisine: อาหารเช้าสากลอย่างมืออาชีพ” โดยมี นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวต้อนรับ สำหรับหลักสูตร “Well Cuisine: อาหารเช้าสากลอย่างมืออาชีพ” ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และเภสัชกรนภัทรสินธุ์ สินธูรณ์ คณะบริหาร Global Healthcare Accreditation เป็นวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็น Wellness Destination ตามมาตรฐาน GHA WellHotel® และการสาธิตการประกอบอาหารเช้าเพื่อสุขภาพจากเชฟมืออาชีพ ซึ่งในระหว่างการจัดการเรียนการสอน มีนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมประกอบอาหารตามไปด้วย โดยการอบรมวันนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มที่หลากหลายนอกจากบุคคลในอาชีพแล้วยังได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness กำลังเติบโตทั่วโลก เช่น ธุรกิจด้านโรงแรมที่พัก และธุรกิจทางด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ และ Wellness Tourism มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดผลกระทบจาก Covid-19 ยิ่งเพิ่มความต้องการในการบริโภคและเข้ารับบริการด้าน Wellness ขยายตัวทั่วโลก ขณะที่ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Wellness เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสามารถในการจ่ายสูง ทิศทางดังกล่าวนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของประเทศไทย เพราะเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านอาหารที่มีพื้นฐานที่เข้มแข็งมากจากการที่ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่มีคุณภาพจำนวนมาก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศ เพื่อเกิดประโยชน์ด้านอื่น ที่นอกจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียว เหตุนี้ทำให้ การหันมากระตุ้นการพัฒนาการจัดการการบริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มจึงจำเป็นและสำคัญในสถานการณ์ Covid-19 ที่เริ่มคลี่คลายและดีขึ้นในขณะนี้ การเดินทางท่องเที่ยว นอนพักตามโรงแรมต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ คือ อาหารเช้า ที่ถือเป็นมื้อสำคัญของโรงแรม เพราะเป็นอาหารมื้อเดียวที่ผู้เข้าพักแทบทุกคนจะได้ทานกัน ทำให้อาหารเช้าเป็นหน้าตาของโรงแรมเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะโรงแรมที่หันมาให้บริการในรูปแบบของ Wellness ที่มาแรงในปัจจุบัน มีหลักการง่าย ๆ โดยเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เลือกเสิร์ฟอาหารและวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อให้แขกที่รับประทานเข้าไปได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ

 

การจัดอบรมออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้สมัครลงทะเบียนผ่าน E-Training จำนวน 641 คน ผู้รับชมการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 227 คน ทาง YouTube Live มีผู้รับชม 474 ครั้ง ผลสำรวจความพึงพอใจเบื้องต้น เป็นบุคคลในอาชีพ 19.1% นักเรียน นักศึกษา 48.9 % มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 44.7% พึงพอใจมาก 46.8% และพึงพอใจปานกลาง 8.5% มีความต้องการต่อยอดอาชีพ 66% แบ่งเป็น ต้องการความรู้การวางแผนงานในอาชีพนี้ 19.4% ต้องการแหล่งเงินทุน 6.5%, ต้องการการสนับสนุนเรื่องการตลาด 6.5%, ต้องการความรู้การวางแผนงานในอาชีพนี้ 3.2%, ต้องการเข้าสอบเพื่อได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อื่นๆ 16.1%

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ