ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. จับมือ IOM พัฒนาศักยภาพแรงงานข้ามชาติ ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ไม่ว่าใครก็เป็นมืออาชีพได้

20.06.2565
11,862 View
สคช. จับมือ IOM พัฒนาศักยภาพแรงงานข้ามชาติ ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ไม่ว่าใครก็เป็นมืออาชีพได้
นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Seamstress Training Course ณ โรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยรุ่งรัตน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ระดับ 4 โดยคุณสุเทพ เรืองปราชญ์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยและห้องเสื้อรุ่งรัตน์ และคุณอาภรณ์ ขำแป้ง ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การจัดอบรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสถาบันฯ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ จึงได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อ เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอย่างถูกกฎหมาย
นายพิริยพงศ์ กล่าวว่า อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ สามารถสร้างรายได้หลัก หรือรายได้เสริม จึงได้จัดทำหลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับ 4” ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้า ความรู้ด้านเทคนิคการตกแต่งใหม่และเทรน แฟชั่น ออกแบบตกแต่งเสื้อผ้าได้ตามความต้องการของผู้บริโภค แก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและตัดเย็บเสื้อผ้าใหม่ได้ถ้าเสื้อผ้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ผู้บริโภคต้องการ
ทั้งนี้ สถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะในอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (Up-skill) และพัฒนาทักษะเสริม (Soft- skill) เพิ่มโอกาสให้กับแรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย และเพิ่มผลิตภาพให้กับผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้การอบรมมีการ workshop ให้กับผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาสมรรถนะในอาชีพของตนเองได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ไม่เพียงพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยเท่านั้น ยังรวมถึงการต่อยอดสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันฯ อีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ