ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. บุก ม.ศรีปทุม ดันเยาวชน คนรุ่นใหม่ใช้ E-Portfolio

19.11.2565
6,785 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดย นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย รักษาการผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวโอมิกา บุญกัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ บรรยายพิเศษหัวข้อ "E-Workforce Ecosystem Platform แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กว่า 200 ชีวิต ในงานเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสเสริมความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากการที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ

นางสาวพรภัทรา ระบุว่า ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Portfolio บนแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem หรือ EWE มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนให้คนมีงานทำ และยังเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถเริ่มต้นบันทึกประวัติ ผลงาน รางวัล ประกาศนียบัตรจากการอบรม หรือแม้แต่ประสบการณ์ทำงานระหว่างศึกษา บนแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเมื่อสถานประกอบการ และนายจ้าง ที่ต้องการคนทำงาน ก็จะสามารถพิจารณาจาก E-Portfolio ที่ฝากไว้ในระบบได้ทันที นำไปสู่โอกาสในการได้งานทำที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น 

EWE ไม่เพียงเดินหน้าพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ของการเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังแรงงานของประเทศเท่านั้น แต่ยังมีระบบแนะแนวอาชีพและค้นหาทักษะ เพื่อสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพ รวมไปถึงสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม  พร้อมสร้างระบบ Job Matching ระหว่างคนหางานและผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการ ระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล และระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนากำลังแรงงานทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนของประเทศ สคช. ขอเชิญชวนมาสร้างแฟ้มสะสมผลงานส่วนตัว ได้ที่ https://eportfolio.tpqi.go.th หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ewe.go.th

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ