ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. เปิดตัว Pet Groomer รพ.สัตว์ทองหล่อ ขึ้นแท่นสถานประกอบการแห่งแรก ที่มีมาตรฐานอาชีพอาบน้ำ-ตัดขนสัตว์ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

20.11.2566
7,081 View
สคช. เปิดตัว Pet Groomer รพ.สัตว์ทองหล่อ ขึ้นแท่นสถานประกอบการแห่งแรก ที่มีมาตรฐานอาชีพอาบน้ำ-ตัดขนสัตว์ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด และกรุงเทพมหานคร สานพลังเปิดตัวมาตรฐานอาชีพสำหรับสถานประกอบการ "อาชีพอินเทรนด์ Pet Groomer ดูแลน้องสัตว์เลี้ยงแสนรัก อย่างมืออาชีพ" หลังโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ขึ้นแท่นสถานประกอบการแห่งแรกของประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพสำหรับสถานประกอบการ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพนักงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยง ระดับ 4 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายบุญชู ทองเจริญพูลพร ที่ปรึกษาผู้บริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และคณะผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงาน เข้าร่วมในงาน
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น ขณะที่สัตว์เลี้ยงถูกปรับเปลี่ยนสถานะจากเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน กลายมาเป็นสมาชิกในครอบครัว ช่วยสร้างคุณค่าทางจิตใจ ทำให้ผู้เลี้ยงมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์เลี้ยงเติบโตมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ และดูแลเรื่องสุขภาพ ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ว่าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ถือเป็นหนึ่งในสถานประกอบการ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ จนเป็นสถานประกอบการแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพนักงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยง ในระดับ 4
การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากการสานพลังของ 3 หน่วยงานหลัก ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้มาตรฐานอาชีพพนักงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยงได้เกิดขึ้นอย่างสำเร็จและสมบูรณ์ โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สร้างมาตรฐานอาชีพ Pet Groomer จากสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการ กรุงเทพมหานคร ฝึกอาชีพสำหรับผู้ว่างงานและผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระ นำมาสู่การรับรองคุณวุฒวิชาชีพ Pet Groomer มืออาชีพ ทำงานได้ ทำงานจริง มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
สำหรับอาชีพพนักงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยง ระดับ 4 โดยเป็นมาตรฐานอาชีพสำหรับผู้ที่มีสมรรถนะในการทำงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยงเฉพาะทางตามหลักการหรือทฤษฎีในการดูแลสัตว์เลี้ยง สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานได้ด้วยตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพงานหรือผลงานได้ โดยมีสมรรถนะคือ รับความต้องการของลูกค้า ให้บริการอาบน้ำ สัตว์เลี้ยง ให้บริการเสริมในการดูแลสัตว์เลี้ยงตามความต้องการของลูกค้า ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยกรรไกร ตรวจสอบเก็บรายละเอียดหลังการให้บริการ ส่งมอบสัตว์เลี้ยงคืนลูกค้า ตามคู่มือระเบียบการปฏิบัติงานการให้บริการ ตามมาตรฐานการทำงานของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันให้พนักงาน บุคลากรในเครือข่ายของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้การรับรองสมรรถนะการทำงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นสร้างความภาคภูมิใจ สร้างความมั่นคงให้ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้กับลูกค้าได้ว่า สัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับบริการจากพนักงานคุณภาพ และมีมาตรฐานรับรองความเป็นมืออาชีพ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ