ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าอบรมกิจกรรมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง

09.05.2566
2,733 View

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าอบรมกิจกรรมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง ผ่านการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทย (ฮาลาล) ระดับช้างเผือก ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ ศอ.บต. ww.sbpac.go.th ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รวมทั้ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ ศอ.บต. ww.sbpac.go.th อีกครั้ง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ