ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ.2565

14.06.2565
11,775 View

ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ.2565

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎในรูปภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ