ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ร่วมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เดินเครื่องเตรียมความพร้อมกำลังคน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

20.07.2565
11,284 View

สคช. ร่วมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เดินเครื่องเตรียมความพร้อมกำลังคน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า TUV SUD ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) พร้อมด้วยผู้บริหาร TUV SUD Mr. Niranjan Nadkarni, CEO, South Asia, South East Asia, Middle East & Africa Region และ นายกุลธัช บุญบงการ ผู้จัดการทั่วไป TUV SUD ประเทศไทย ร่วมเปิดงาน

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สคช. ได้มีแนวทางส่งเสริมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการพัฒนาทักษะกำลังคนภาคการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ รองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ ที่เปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% โดยการจัดทำมาตรฐานอาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ พัฒนากำลังคนใน 4 อาชีพ คือ ช่างประกอบแบตเตอรี่ ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีชาร์จ และช่างโปรแกรมเมอร์ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหลังจากนี้ สคช. และ TUV SUD จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่การประเมินเพื่อรับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งไม่เพียงจะช่วยยกระดับขีดความสามารถบุคลากรเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับได้ว่ากระบวนการติดตั้ง ประกอบชิ้นส่วน ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เช่นเดียวกับ BOI ที่ร่วมสนับสนุนเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้ก้าวทันกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ