ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

สคช. - กทม. เตรียมแผนส่งเสริมสตรีทฟู้ดเมืองกรุง เป็นร้านสตรีทฟู้ดถูกต้อง ถูกใจ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดย สคช.

24.01.2566
2,356 View
สคช. - กทม. เตรียมแผนส่งเสริมสตรีทฟู้ดเมืองกรุง เป็นร้านสตรีทฟู้ดถูกต้อง ถูกใจ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดย สคช.
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เข้าพบหารือร่วมกับนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ที่ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ กทม. ให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยเสริมแรงการเป็นผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีที่ประกอบอาหารได้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ยังเป็นผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามระเบียบของ กทม. เรียกว่า เป็นร้านสตรีทฟู้ดถูกต้อง ถูกใจ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดย สคช.
นายจักกพันธุ์ ระบุว่า ในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถีอยู่ราว 2 หมื่นราย บางส่วนได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนตรงตามหลักเกณฑ์ของ กทม. และสามารถตรวจสอบทะเบียนผู้ค้าได้จากระบบ QR Code ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหากทำงานร่วมกับ สคช. เพราะไม่เพียงจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ และมั่นใจในผู้ค้าแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ที่ยังสามารถไปต่อยอดการเรียนรู้ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนได้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในครัวเรือน และการท่องเที่ยวของประเทศด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ