ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ เผยเตรียมจัดงาน THACCA SPLASH : Soft Power Forum" ใหญ่ระดับนานาชาติครั้งแรกของเมืองไทย ขณะที่ สคช. ร่วมดันหลักสูตร OFOS Training ยกระดับคนในอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมภาพยนตร์

24.05.2567
533 View

คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ เผยเตรียมจัดงาน THACCA SPLASH : Soft Power Forum" ใหญ่ระดับนานาชาติครั้งแรกของเมืองไทย ขณะที่ สคช. ร่วมดันหลักสูตร OFOS Training ยกระดับคนในอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมภาพยนตร์

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการจัดงาน THACCA SPLASH : Soft Power Forum งาน Soft Power Forum ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ โดยจะเป็นครั้งแรกของการนำเสนอเรื่องราวเส้นทางของ Soft Power 11 ด้านของไทยอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยเน้นรูปแบบให้ผู้ร่วมงานเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชม

โดยในงานจะเป็นการปักหมุด Soft Power ไทยลงบนแผนที่โลก ให้ทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนา Soft Power เป็นพื้นที่ของนักสร้างสรรค์ทั่วโลกมาร่วมทำงานกัน ให้ทั่วโลกได้หลงเสน่ห์ประเทศไทย 

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ยังมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ ในส่วนหลักสูตรของ OFOS ของทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่น และภาพยนตร์-ซีรีส์ โดยในส่วนของสาขาภาพยนตร์และซีรีย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พัฒนาหลักสูตร OFOS Training ยกระดับคนในอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตั้งแต่นักเขียนบท ไปจนถึงผู้ผลิต ถ่ายทำ ซึ่งมีความมุ่งหมายในการสร้างโครงสร้างของระบบการเรียนรู้ของภาพยนตร์และซีรีย์ให้เป็นระบบ และผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มา 

ขณะที่แฟชั่นมีการอบรมและพัฒนาบุคลากร ภายใต้กิมมิก "Soft Power แฟชั่น Thailand Only" 4 สาขา คือ Apparel, Jewelry, Beauty และ Craft โดยจะจัดอบรมในระดับบุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา ทายาทปราชญ์ชาวบ้าน และในระดับโรงงานอุตสาหกรรม OEM โดยในระยะยาว จะเป็นการ พัฒนาทักษะเดิม และสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ เน้นกระบวนการทำงานในการสร้างคนที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตผลงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ผ่านการสร้างคน สร้างธุรกิจ และสร้างการรับรู้ในแบบ Thailand Only เพื่อปักหมุดแฟชั่นไทยเป็นหนึ่งในใจกลางตลาดโลก ยกระดับเรื่องราวความคราฟต์และความสร้างสรรค์ของวงการแฟชั่นสู่ระดับสากลให้มากขึ้น

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ