ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

นายกฯ ย้ำ สคช. ต้องทำให้คนไทยมีมาตรฐานอาชีพ

23.02.2566
127 View
นายกฯ ย้ำ สคช. ต้องทำให้คนไทยมีมาตรฐานอาชีพ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางเป็นประธานในงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 ร่วมกับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิชาการถุงมือยาง ณ ตลาดกลางยางพาราชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
พลเอกประยุทธ์ ย้ำระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่า สคช. ต้องทำให้คนไทยมีมาตรฐานอาชีพ หากใครสอบไม่ผ่านก็ต้องพัฒนาจัดฝึกอบรมให้ได้การรับรองตามมาตรฐานอาชีพด้วย ขณะที่การผลิตยางก็ต้องทำให้สากลให้การยอมรับ มีกระบวนการพิสูจน์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทั่วโลกมั่นใจเชื่อมั่นในคุณภาพยางพาราไทย ก็จะทำให้มูลค่าราคายางเพิ่มสูงขึ้น คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางก็จะดีขึ้นไปด้วย
ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาเพาะปลูกพื้นเศรษฐกิจ (ยางพารา) ทั้งในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา ด้านการจัดทำแปลง การปลูกสร้างสวนยางพารา การแปรรูปผลผลิตยางพารา และการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจำนวน 8,919 คน ส่งผลให้ผู้ปลูกมีสมรรถนะในการผลิตน้ำยางที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ FSC (Forest Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นานาชาตินำมาใช้กับไม้และป่าไม้ โดยสหภาพยุโรป หรือ อียู, ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศประกาศว่า จะไม่รับซื้อไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราที่ไม่ได้มาตรฐาน FSC ขณะเดียวกันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังคงผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต้องได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ ซึ่งจะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศในการส่งออกยางพาราได้สูงขึ้นกว่า 5 แสนล้านบาทที่ดำเนินการได้ในปัจจุบันด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ