ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. พบ JMAM เร่งพัฒนากำลังแรงงานสายการผลิต ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

22.11.2565
6,257 View
สคช. พบ JMAM เร่งพัฒนากำลังแรงงานสายการผลิต ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท JMA Management Center Inc. หรือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Takashi Hasegawa, Chairman of JMAM group และ Mr. Atsushi Taniguchi, President of JMAM (THAILAND) CO., LTD. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กับบริษัท JMA Management Center Inc. ในการพัฒนากำลังแรงงาน ในอนาคต
นายนคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือกับ JMAM ช่วยเดินหน้าพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต ในทุกมิติ ตั้งแต่การได้รับการยอมรับในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงยอมรับในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ การส่งเสริมการจ้างงาน และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนที่มีความเหมาะสมกับประเทศ ทั้งพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน รวมถึงการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
นายสุรพล กล่าวว่า การทำงานร่วมกันหลังจากนี้ จะมีการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานในการประกอบอาชีพของบุคลากรในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทบทวนมาตรฐานสมรรถนะ และเครื่องมือประเมิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมให้ JMAM (Thailand) ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยประเมินสมรรถนะ และผลักดันให้บุคลากรในสถานประกอบการเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่การประเมินความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
Mr. Takashi Hasegawa กล่าวว่า JMAM หวังว่าความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมกันพัฒนากำลังแรงงานในด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งมากที่สุด
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ