ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เสนอตัวพร้อมให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย หนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร

21.11.2566
6,491 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เสนอตัวพร้อมให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย หนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร (คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ) เข้าร่วมประชุมนัดแรก โดยมีเชฟชุมพร แจ้งไพร เป็นประธานอนุฯ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอ 3 โครงการ Quick Win เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ประกอบด้วยโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่ออาหารไทย ด้วยการจัดทำหลักสูตร คู่มือการเรียนการสอน สร้างเทรนเดอะเทรนเนอร์ ส่งเสริมในเรื่อง เรียนทำอาหาร งานดี มีเงินเดือน จับคู่โรงเรียนสอนทำอาหารกับร้านอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกงานช่วงเรียนแบบได้รับค่าแรง และเมื่อเรียนจบจะสามารถทำงานกับร้านอาหารได้ทันที โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการเรียนการสอนการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว โดยคัดเลือกสุดยอดเชฟจากกองทุนหมู่บ้าน 75,086 หมู่บ้าน สร้างเชฟ 75,086 คน ตั้งเป้าปีที่ 1 มีผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ 10,000 คน โดยอย่างน้อย 8,500 คน ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และมีงานทำไม่ต่ำกว่า 5,000 คน
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นควรเสนอโครงการ Thai Food Channel ด้วยการทำคอนเทนต์สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยเพื่อเผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์มผ่าน influencer ตั้งเป้ายอดการเข้าชมตลอดโครงการ 500 ล้านวิว รวมถึงเห็นควรเสนอโครงการ ร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นอาหารไทย Local Chef Restaurant ด้วยแนวคิดการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบท้องถิ่นสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ต่อยอดวัตถุดิบท้องถิ่นมาทำเป็นอาหาร สร้างตัวตนให้อาหารท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างร้านค้าชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ตามมา
ขณะเดียวกันยังมีอีก 6 โครงการซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่จะดำเนินการต่อไปทั้งการจัด World Tour อาหารไทยไป 7 ทวีป 43 ประเทศทั่วโลก จัดตั้งกองทุน Soft Power จัดโครงการศูนย์รวมอาหาร Thai Food World Congress การยกระดับอาหาร สร้างภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารไทย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มออกสู่ตลาดสากลด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ