ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เปิดรับสมัคร เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

17.12.2565
640 View

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เปิดรับสมัคร เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๖ มกราคม ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ) ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๓-๖ ต่อ ๔๑๔๗

เอกสารแนบ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ