ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

เปิดรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

19.05.2565
2,177 View

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเปิดรับสมัครตำแหน่ง "ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี"

ผู้ที่สนใจหรือมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง 

ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300 เบอร์ 02-280-0091-6 ต่อ 4147

หรือที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมีแล อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

เบอร์ 0 7346 0205 

เอกสารแนบ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ