ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. ร่วมสนับสนุน “พลอยไทย” ให้เป็น Soft Power ใหม่คู่คนไทย

08.02.2566
7,191 View
สคช. ร่วมสนับสนุน “พลอยไทย” ให้เป็น Soft Power ใหม่คู่คนไทย
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมงานแถลงข่าว Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 ที่จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย (GJPCT) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเตรียมพร้อมจัดงาน “เทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand Gems & Jewelry Fair 2023” ณ อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนและสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีส่วนในการผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ซึ่งมีทั้งอาชีพนักออกแบบ ผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า รวมทั้งผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะมีค่า ที่เป็นเหมือนหน้าด่านแสดงให้เห็นจุดเด่นในอุตสาหกรรมอัญมณี ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางผลักดันให้ไทยซึ่งเป็น "เมืองหลวงแห่งอัญมณี" สำหรับคู่ค้าทั่วโลก เป็นแหล่งการค้าที่ผู้ค้าจากทั่วโลกนึกถึงเป็นอันดับแรก จึงนำไปสู่แนวคิดการสร้าง Soft Power “พลอยไทย” ขยายความนิยมสู่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปในระดับนานาชาติ
นายยุทธศักดิ์ เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันในระดับสูง โดยแต่ละประเทศได้ยกระดับการแข่งขันด้วยการเน้นแสดงให้เห็นถึงจุดเด่น Soft Power และ Cultural Experience และเมื่อกล่าวถึง Soft Power ที่สำคัญที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้นั้นมีหลากหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
ต้นน้ำและเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สร้างงานให้กับแรงงานกว่าล้านคน มียอดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่สร้างรายได้เป็นอันดับ 3 ของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกถึงปีละ 5 แสนล้านบาท งาน "เทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand Gems & Jewelry Fair” ซึ่งจะสร้างให้เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ในทุก ๆ ปี เพื่อสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก สามารถเข้ามาเลือกซื้ออัญมณีที่มีคุณภาพดีที่สุด หรือ “พลอยไทย” ก่อให้เกิดเป็นรายได้เงินตราต่างประเทศและเป็นจุดหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยว พร้อมสร้าง Soft Power เสริมแกร่งให้การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ