ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.เตรียมจับมือกรมกิจการผู้สูงอายุ หนุนเพื่อนผู้สูงวัย ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ ต่อยอดอาชีพให้มีรายได้ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

12.06.2567
439 View
สคช.เตรียมจับมือกรมกิจการผู้สูงอายุ หนุนเพื่อนผู้สูงวัย ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ ต่อยอดอาชีพให้มีรายได้ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือร่วมกับ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางวาสนา ทองจันทร์ ผู้อำนวยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ถึงแนวทางความร่วมมือในโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ และผลักดันให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยนำหลักสูตรที่มีมารับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของสถาบัน ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และต่อยอดอาชีพได้
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ