ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

สคช. พบคณะ ICB ระดมความเห็นเพื่อการพัฒนากำลังคน ส่งกำลังคนสู่ตลาดแรงงานพร้อมรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

26.01.2566
289 View

สคช. พบคณะ ICB ระดมความเห็นเพื่อการพัฒนากำลังคน ส่งกำลังคนสู่ตลาดแรงงานพร้อมรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  นำทีมผู้บริหารสถาบันฯ จัดประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน หรือ ICB 7 คณะ เพื่อวางแผนทิศทางความต้องการและการพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรม 7 กลุ่มสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สมาพันธ์ รวมทั้งผู้ประกอบการ นายจ้าง อาทิ ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ สภาการพยาบาล บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งแนวทางการทำงานของคณะ ICB คือภาคอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางในการพัฒนากำลังคน กำหนดสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่อุตสาหกรรมต้องการ ซึ่งจะตอบโจทย์ในการได้กำลังแรงงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เบื้องต้นที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเรื่องที่ดี การเปลี่ยนความคิดคนที่เห็นว่าปริญญาใบเดียวไม่ได้การันตีความสามารถนั้น จะช่วยให้กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สร้างอาชีพได้เร็วขึ้น พร้อมเสนอแนวคิดหลากหลายในการทำงานร่วมกัน เบื้องต้นเห็นควรจัดกลุ่มอาชีพที่สำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ นำร่องในการส่งเสริมปรับปรุงมาตรฐานอาชีพให้เป็นปัจจุบัน และรองรับอนาคต พร้อมทำโมเดลการฝึกอบรม เรียนรู้งานให้มีทักษะตรงตามมาตรฐานอาชีพและได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดยมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานในทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถทำงานได้จริงตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาผู้เรียนจบแล้วไม่สามารถทำงานได้ แต่หากมีโมเดลในลักษณะนี้ก็จะตอบโจทย์ทั้งคนทำงาน และสถานประกอบการไปด้วยกัน 

ด้านนายสุรพล เน้นย้ำว่าหากสถานประกอบการให้ความร่วมมือ เห็นความสำคัญและให้การยอมรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ก็จะสร้างประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น เรียกว่าไปทำงานก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาวุฒิทางการศึกษา ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำลังดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เพิ่มโอกาสให้กำลังแรงงานเหล่านี้มีโอกาสทั้งสร้างรายได้ และได้คุณวุฒิที่สูงขึ้นด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ