ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมติวเข้มแนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

11.05.2566
3,538 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมติวเข้มแนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นำทีมประชุมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหาร ร่วมกำหนดแนวทางการสัมมนาซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ถึงแนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลังจากได้มีการเห็นชอบการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นำร่องไปแล้ว 20 อาชีพ 3 สมรรถนะการทำงาน ทำให้เกิดการยอมรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อันจะเป็นการยกระดับให้กำลังแรงงานมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และผลักดันให้คุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน
นายสุรพล ย้ำว่า การพัฒนาคนคือการฝึกอบรมไม่ใช่การทดสอบ เมื่อเกิดการพัฒนาคนที่ดี ก็จะนำไปสู่การรับรองความรู้ ความสามารถให้กับคนเหล่านั้นได้ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน้าที่ในการพัฒนา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีหน้าที่ให้การรับรอง เมื่อเกิดการเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง 2 หน่วยงาน ผลักดันให้เกิดการยอมรับในสังคมก็จะสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่กำลังแรงงานไทย รวมถึงกำลังแรงงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วขึ้น แล้วค่อยกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในภายหลัง
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ