ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. ร่วมบรรยาย มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กับการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

17.03.2565
4,083 View

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมบรรยายพิเศษ “มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กับการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ” ในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (PIM RTCC) ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 638 คน ในอาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานขาย ผู้บริหารร้านค้า ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี และผู้ควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร โดยก่อนหน้านี้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ แล้วกว่า 4,987 คน

 

ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันฯ ปัญญาภิวัฒน์ ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ดีหากผู้เรียนในระบบการศึกษามีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากลเข้ามาให้การรับรอง ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมพร้อมก่อนลงสนามอาชีพจริง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ