ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. จับมือ บสย. ดันผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย

16.09.2565
12,308 View
สคช. จับมือ บสย. ดันผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs คุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในเครือข่ายของ สคช. เตรียมความพร้อมด้านการเงิน และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยมี นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บสย. ร่วมกล่าวปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย นายจรรยาฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs และผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานผ่านออนไลน์
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ของไทย มีศักยภาพในการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยมีส่วนช่วยในการสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มีทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการทางด้านการเงิน การขายและการตลาดมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงทำวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย และสามารถทำแผนธุรกิจ เพื่อประกอบการขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้ ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพได้รับความรู้ทางด้านการเงิน การตลาด เพื่อนำไปต่อยอดปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจต่อไป
สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs คุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเป็นครั้งแรก โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมาสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ท่องเที่ยวชุมชน และธุรกิจอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการแหล่งทุน เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน ขณะที่หลังจากนี้ จะมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายย่อยให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวณต้นทุน เพื่อให้เกิดการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยคุณจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs บสย. และบรรยายพิเศษ การถอดบทเรียนธุรกิจ ของ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ที่มาเปิดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเริ่มต้นรุรกิจได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ