ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม EWE เต็มกำลัง เตรียมเพิ่มระบบการแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมกับกำลังคน

05.11.2565
1,137 View
สคช. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม EWE เต็มกำลัง เตรียมเพิ่มระบบการแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมกับกำลังคน
นายวีรพล วีระโชติวศิน Founder & CEO EdVISORY และ WE Space เข้าพบ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และ EdVISORY ซึ่งเป็นบริษัท Start-up และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการศึกษาแนวหน้าของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงการแนะแนวอาชีพ (Career Guidance) ใน E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) นำไปสู่การแนะนำอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ เพื่อการวางแผนพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับอาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์กับกำลังแรงงาน ในการเข้าใช้ระบบ EWE และ E-Portfolio ทั้งนี้ การร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม EWE นอกจากจะแนะแนวอาชีพและค้นหาทักษะ สนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษาแล้ว ยังขยายกลุ่มเป้าหมาย ไปในส่วนของ ผู้ประกอบอาชีพ กำลังแรงงาน ในทุกเพศและทุกวัย รวมไปถึงสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกับแรงงานในระบบกว่า 38 ล้านคนต่อไป
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ และกำลังแรงงานในสถานประกอบการทุกท่าน เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE Platform ผ่านทาง www.EWE.go.th เพื่อค้นหาข้อมูลด้านกำลังแรงงานของประเทศ พร้อมสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นในสังคม ด้วยการยอมรับประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบอาชีพ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ