ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช. มอบประกาศนียบัตร การันตี 27 นักบริหารงานบุคคล มืออาชีพ

13.12.2564
1,301 View

นางสาวรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้ที่สอบผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ในงาน “Thailand HR Day 2021” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (Thailand HRCI) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการประเมิน นำมาตรฐานอาชีพ ไปเป็นแนงทางในการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้

นางสาววรชนาธิป กล่าวแสดงความยินดีพร้อมชื่นชม ผู้ที่ผ่านการประเมิน ทั้ง 27 คนในครั้งนี้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก เพราะกว่าจะเป็น นักบริหารงานบุคคล มืออาชีพ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพอย่างเข้มข้นมาแล้ว แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร เป็นบุคลากรที่มีความพร้อม ที่จะเป็นต้นแบบในการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการทำงาน พร้อมกับการเป็นนักบริหารงานบุคคล มืออาชีพอย่างเต็มตัว

“ประกาศนียบัตร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น ในการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน พร้อมการการันตีว่า ผู้ที่ผ่านการประเมินในทุกระดับ สามารถนำทักษะ ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ระดับชั้นคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป”

 

สำหรับ Thailand HRCI ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการดำเนินการประเมินสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 มีผู้ผ่านการรับรองมาแล้วจำนวน 245 คน ขณะที่นี้ มีผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ จำนวน 27 คน ประกอบด้วย คุณวุฒิชั้นที่ 3  ชั้นที่ 4 และคุณวุฒิชั้นที่ 6  ซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ นักบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน พนักงานสัมพันธ์ ไปจนถึงการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ และพร้อมผลักดันให้นักบริหารงานบุคคล ได้ร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปสู่ความความสำเร็จด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ