ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. ร่วมดันช่างเสริมสวย...ก้าวไปเป็นครูผู้สอน ช่วยพัฒนาช่างผม ช่างสักคิ้ว และช่างเล็บ สู่ความเป็นมืออาชีพ

26.05.2565
1,178 View
สคช. ร่วมดันช่างเสริมสวย...ก้าวไปเป็นครูผู้สอน ช่วยพัฒนาช่างผม ช่างสักคิ้ว และช่างเล็บ สู่ความเป็นมืออาชีพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาครู” ประจำปี 2565 ซึ่งโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จัดขึ้นเพื่ออบรมครูผู้สอน ให้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีครูผู้สอน ในอาชีพช่างทำผมชาย-หญิง ช่างสักคิ้ว และช่างทำเล็บ เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 ชีวิต และพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ ให้กับช่างเสริมสวยทั่วประเทศ
นางสาววรชนาธิป กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานว่า บุคลากรในกลุ่มอาชีพช่างเสริมสวย ไม่ว่าจะเป็นช่างผม ช่างสักคิ้ว หรือแม้แต่ช่างเล็บ จะเข้าไปเกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับคนทุกอาชีพอย่างปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจากจะเป็นผู้ที่เนรมิต และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีและสวยงาม ทั้งนี้สถาบันฯ พร้อมที่จะผลักดัน และพัฒนาคนในอาชีพช่างเสริมสวยให้มีศักยภาพ โดยเฉพาะผู้ที่จะส่งมอบวิชาความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาคบริการ ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานในระดับสากล และพร้อมให้บริการลูกค้ารองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายนนี้
อาจารย์สมเพชร ศรีชัยโย ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ องค์กรรับรองฯ ที่ได้รับ ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้ยอมรับในระดับสากล ระบุว่า มาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปรียบเสมือนตำราและเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยพัฒนาตัวเองจากช่างเสริมสวย ไปสู่ครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ที่สามารถสร้างโอกาส นำไปสู่การยอมรับและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้
นางสาวนภชนก ต่อสุวรรณกุล จากร้านเสริมสวยนภชนก จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากเดิมที่มีอาชีพช่างทำผม ก็มองหาเส้นทางต่อยอดในอาชีพ ด้วยการศึกษาและเพิ่มเติมความรู้เป็นช่างสักคิ้ว ขณะที่เมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการ หลายคนก็มีความสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องการสักคิ้วด้วย เลยตัดสินใจผลักดัน และยกระดับตัวเองด้วยการเป็นครูผู้สอน ทั้งนี้เห็นว่าการเข้าสู่การประเมินและรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากจะส่งต่อความรู้ได้อย่างมั่นใจแล้ว ยังเหมือนเป็นเครื่องการันตี สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ