ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. พบ HRDK เกาหลี หารือแนวทางการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกัน เพื่อยกระดับกำลังแรงงานไทย ในสาธารณรัฐเกาหลี

29.08.2565
1,701 View
สคช. พบ HRDK เกาหลี หารือแนวทางการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกัน เพื่อยกระดับกำลังแรงงานไทย ในสาธารณรัฐเกาหลี
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เดินทางไปยังสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจาก Human Resources Service Development Korea (HRDK) สังกัดกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคช. และ HRDK โดยมี Mr. Kang Hyeon-Cheol Vice President for Competency Development and International Cooperation ของ Human Resources Development Service Korea (HRDK) และ Mr. Choi Jong-Yoon Executive Director ของ Global Institute For Transferring Skills (GIFTS) ให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกัน ในการสนับสนุนการไปทำงานของคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกกฎหมาย โดยนำร่องด้วยสาขาช่างก่ออิฐ และฉาบปูน ซึ่งมีความต้องการแรงงานไทยจำนวนมาก ไปทำงานก่อสร้างที่สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ สคช. และ HRDK ได้เทียบเคียงมาตรฐานอาชีพดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความสอดคล้องกัน และกำลังทำการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันให้ใช้คุณวุฒิวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกำลังคนไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้นายจ้างมีกำลังคนที่มีทักษะพร้อมสำหรับการทำงาน โดยหลังจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะหาแนวทางการรับรองทักษะและประสบการณ์ให้กับกำลังคนไทยที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนำมาเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน เพื่อขอรับคุณวุฒิวิชาชีพที่เหมาะสม มีโอกาสประกอบอาชีพได้ตรงกับทักษะและประสบการณ์เมื่อกลับมาทำงานในประเทศไทย
ในการนี้ สคช. ได้มีการหารือกับ Korea Creative Content Agency (KOCCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สาธารณรัฐเกาหลี มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อ รวมถึงสนับสนุนด้านอุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิง เกม การออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูน และเว็บตูนอีกด้วย ซึ่งการหารือครั้งนี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนากำลังคน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการผลักดัน soft power ประเทศไทย ทั้งนี้ สคช. ได้หารือกับ HRDK ในการปรับใช้มาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนบท เพื่อนำมาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไทยต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ