ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

Assessor Day ผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทยก้าวสู่สากล

10.07.3105
2,603 View

Assessor Day  ผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ของประเทศไทยก้าวสู่สากล วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 
โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ