จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างผลิตออกแบบและจัดทำสื่อวีดีทัศน์ (Video Clip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.พ.

ประกาศเชิญชวนจ้างผลิตออกแบบและจัดทำสื่อวีดีทัศน์ (Video Clip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/02/2561
503 View