จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มี.ค.

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03/03/2565
8,071 View