จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/09/2561
485 View